Świadectwo charakterystyki energetycznej

Do przygotowania świadectwa charakterystyki energetyczne potrzebne są dane, o które prosimy w formularzu poniżej. Jeśli nie znasz części z nich, zwróć się w tej sprawie do spółdzielni/zarządcy/wcześniejszego właściciela. Dysponują oni pełną dokumentacją budynku i mają obowiązek udostępnić ją właścicielowi. W razie innych pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dziękujemy!